مرکز مشاوره یاس سپید

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیطیب –حدفاصل ارگ جهت0 نما وپمپ بنزین کوچه مهدوی مجتمع آرمان بال مرکزی –طبقه 4
تلفن تماس32240929

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 811578f8094173a9