سمینارهای علمی کاربردی(حیطه روانشناسی ومشاوره)

تماس بگیرید

ویزه دانشجویان روانشناسی،مشاوره،علوم تربیتی واجتماعی استان اصفهان
باهمکاری دانشگاه دولتی،پیام نور،ازاداسلامی،سازمان بهزیستی،جمعیت هلال احمر و…
سخنرانان:پروفسوراصغراقایی،دکتراحمدعابدی،دکتریعقوب اسماعیلی،دکترحسین صادقی،دکترکنعانی ،دکتر مهدی رستمی ،دکتر روناک عشقی و…

شروع ابان 95

مزایا:اعطاگواهی معتبر،پزوهش وتحقیق،مسابقات علمی،ارایه منابع وکارگاه و…
ثبت نام واطلاع از زمان و مکان برگزاری :ارسال عدد 2 به 09398094433

کانون فرهنگی تبلیغی نورالهدی

شناسه آگهی : 2357e72f597e1ce

مهر ۴, ۱۳۹۵ ۱:۵۹ ق.ظ

این آگهی منقضی شده است