دفتر مشاوره پیمان

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ پارس –روبروی بیمارستان عیسی بن مریم –مجتمع مریم بلوک 2 طبقه 4 پلاک 64
تلفن تماس9133198279

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 4425790f126a6241