آمبیلوپی

آمبلیوپی یک اختلال اکتسابی بینایی یکطرفه و گاه دوطرفه‌ای است که پس از رفع هرگونه عیب انکساری و یا ضایعه ارگانیک در چشم برطرف نشده و کماکان باقی می‌ماند.

سن شناسايي اين اختلال در سن 3 تا 6 سالگي است. با مراجعه به موقع به پايگاههاي غربال بينايي از نابينايي كودكانمان جلوگيري كنيم. سامانه ثبت نام غربال و موقعيت مكاني پايگاههاي غربال بينايي كودكان شهر اصفهان www.bina99.ir مي باشد.

ادامه مطلب
  • 0