مهد کودک پروانه ها

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتآموزشی
زمان فعالیتصبح
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیرپروانه پورحسینی
نشانیخیابان شیخ صدوق-ابتدای خیابان برج-نبش خیابان 14
تلفن تماس03136687583

ارایه خدمات آ موزشی به کودکان

شناسه آگهی : 40578cf9e32fb00