مهد کودک پدرام

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتآموزشی
زمان فعالیتصبح
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیرناهید الشریف
نشانیخیابان کاوه-جنب بانک سپه-کوی فارابی-پلاک 30
تلفن تماس03134511626

ارایه خدمات آموزشی به کودکان

شناسه آگهی : 551578cfdc36f37a