مهدکودک باغ هستی

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتآموزشی
زمان فعالیتصبح
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیراکرم ولیخانی
نشانیخیابان میر- آب250 -ابتدای کاخ سعادت آبادشرقی-چهارمین پلاک جنوبی
تلفن تماس03116611352

ارایه خدمات آموزشی به کودکان

شناسه آگهی : 692578cf269389d6