مهدکودک سجاد

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتآموزشی
زمان فعالیتصبح
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیرافتخار سادات سجادی
نشانیخیابان احمد آباد-خیابان مهرگان-چهارراه نیلفروش زاده -پلاک 9
تلفن تماس03132260506

ارایه خدمات آموزشی به کودکان

شناسه آگهی : 588578cfcbeb3a8a