مرکز معلولین ذهنی شکوفا

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتتوانبخشی
زمان فعالیتصبح
نوع آگهیارایه خدمات
جنسیت پذیرشزن و مرد
نشانیاصفهان خ شهيد چمران جنب پارك شهيد دباغيان
تلفن تماس35542698

ارایه خدمات توانبخشی به معلولین ذهنی

شناسه آگهی : 9957cadbf9bad51