مرکز مشاوره پویش

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ بزرگمهر- اول خ بی سیم- جنب بانک صادرات
تلفن تماس32668674

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 375578d15e7badf5