مرکز مشاوره پردیس

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ ابن سینا –خیابان سنبلستان ساختمان اردیبهشت –پلاک 172 طبقه اول
تلفن تماس9131019861

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 2755790f4e019c31