مرکز مشاوره پدیده

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ سجاد حد فاصل چهار راه ابشارواپادانا-جنب پمپ بنزین ساختمان 93 طبقه زیرین
تلفن تماس336410750

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 501578d1404a07df