مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ریحانه

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
جنسیت پذیرشزن و مرد
نشانیخ گلستان نرسیده به چهار راه اول -مجتمع نور طبقه 4
تلفن تماس031-34524571

ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی تحصیلی تربیتی

شناسه آگهی : 13359969beb24361