مرکز مشاوره همراز نو

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ وحید –حدفاصل فلکه ارتش ورودکی جنب کوچه شماره 25 ساختمان همراز
تلفن تماس36269236

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 232578e5d28a5705