مرکز مشاوره میلاد نور

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ شمس آبادي –چهارراه قصر –مجتمع پزشكي نور-طبقه دوم –واحد202
تلفن تماس32206129

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 334578e59b4ca488