مرکز مشاوره مهراز

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیمیدان بزرگمهر- ابتدای خ بزرگمهر-جنب مادی نیاصرم –سمت چپ –مرکز مشاوره مهراز
تلفن تماس32678709

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 476578f7d7374613