مرکز مشاوره طلوع

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ بزرگمهر –ابتدای 22 بهمن –اولین کوچه سمت چپ –کوچه اشکان –پلاک 2 –طبقه اول
تلفن تماس6690741 3

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 97757938135980ec