مرکز مشاوره صدرا

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ رباط سوم-كوچه اول-ساختمان صدف-طبقه دوم
تلفن تماس4381022 3

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 440579381fbc634f