مرکز مشاوره شناخت

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ هشت بهشت شرقی –نرسیده به چهار راه اول –سمت چپ-ابتدای کوچه 16
تلفن تماس2680036 3

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 76557937ff759792