مرکز مشاوره شفق

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ شیخ مفید-حدفاصل مصلی و فیض- ساختمان فدک-ط چهارم
تلفن تماس9-36641118 9385735176

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 285578deb5363b3f