مرکز مشاوره سلام

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ چهارباغ خواجو –ساختمان نوین –طبقه اول واحد 3
تلفن تماس32228247-32220520

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 440578f7c264f663