مرکز مشاوره ستایش

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ مدرس –خیابان شهید ضابط زاده اول –پوریای ولی –کوی سرچشمه پردیس حضرت فاطمه الزهرا
تلفن تماس9130547205

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 351578f7cc3b0033