مرکز مشاوره رستا

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیدروازه شیراز- چهارباغ بالا- کوی شهید مختاری (37) ساختمان اسکان
تلفن تماس36615715 36632967

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 166578d16ba80a1b