مرکز مشاوره خورشید

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتعصر
نوع آگهیارایه خدمات
جنسیت پذیرشزن و مرد
نام مدیرآقای وحید سلطانیان
نشانیسه راه حکیم نظامی،ابتدای خیابان ارتش،ساختمان خورشید طبقه دوم واحد۴
تلفن تماس۳۶۲۵۷۴۳۶
ایمیلKhorshid.cou.soltanian@gmail.com

روان درمانی فردی_گروهی_خانواده
مشاوره،ازدواج وزوج درمانی
مشاوره کودک و نوجوان
مشاوره شغلی،تحصیلی و انتخاب رشته دانشگاه دولتی و آزاد
خدمات روان پزشکی و تجویز دارو توسط متخصص اعصاب و روان
انجام تست هوش و شخصیت
مددکاری اجتماعی

شناسه آگهی : 9785bd968d108ecc