مرکز مشاوره تماشا

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ فروغی جنب بیت الزینب کوچه امیر کبیر بن بست اول
تلفن تماس33351577

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 304578d177a2845a