مرکز مشاوره انیس جوان

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ طيب کوچه مهدوي (بن بست 5) مجتمع آرمان بلوك غربي طبقه 2 واحد310
تلفن تماس32207718

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 963578d112170de3