مرکز مشاوره آبشار

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
زمان فعالیتصبح
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیچهارراه آبشار خ آبشار دوم قبل از پل غدیر مقابل تقاطع پلاک 284
تلفن تماس6306873 3

ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی

شناسه آگهی : 98557937effee6f0