مرکز درمان اعتیاد مهرگان – دارویی

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتدرمان
زمان فعالیتصبح و عصر
نوع آگهیارایه خدمات
جنسیت پذیرشزن و مرد
نام مدیرآقای دکتر امیری
نشانیطوقچي - روبروي ترمینال باغوشخانه - روبروی داروخانه پاستور - ساختمان صبا
تلفن تماس34473962

ارایه خدمات درمان دارویی اعتیاد
ارایه خدمات پزشکی و روان شناسی

شناسه آگهی : 60157ac1efbb6f05