مرکز توانبخشی معلولین ذهنی توانا

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتتوانبخشی
زمان فعالیتصبح
نوع آگهیارایه خدمات
جنسیت پذیرشزن و مرد
نشانیخ سروستان خ بوستان آخر كوچه درب قهوه ای رنگ
تلفن تماس32632555

ارایه خدمات تخصصی توانبخشی به معلولین ذهنی

شناسه آگهی : 23857cadd7bc02e9