مرکز بازپروری معجزه امید اصفهان

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتدرمان
زمان فعالیتشبانه روزی
نوع آگهیارایه خدمات
جنسیت پذیرشمردان
نام مدیرسید شهرام بنی هاشمی
نشانیاتوبان فرودگاه - حصه - زیرگذر چهارم - سمت چپ به طرف حصه - کوی بهارستان
تلفن تماس03135584698 - 09139024560
ایمیلmojezehomidesfahan@gmail.com
وب سایتhttp://www.omidcamp.ir/

تحت نظارت بهزیستی

شناسه آگهی : 104582c1cc956057