کاریابی و استخدام در مراکز خصوصی

کاریابی و درخواست کار در مراکز بهزیستی و سایر مشاغل

در صورتی که جویای کار در یکی از مراکز بهزیستی و خدمات وابسته می باشید می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و پس از ورود به بخش کاربری نسبت به ثبت آگهی در دسته بندی (کاریابی و استخدام) و انتخاب گروه مربوطه اقدام و نسبت به تکمیل فرم مشخصات در سایت اقدام بفرمایید.

 

استخدام نیرو در مراکز بهزیستی و سایر مشاغل

در صورتی که کارفرما بوده و قصد بکارگیری نیرو در مجموعه خود را دارید می توانید از طریق جعبه جستجوی بالای صفحه اول سایت اقدام به جستجو فرد واجد شرایط در دسته بندی (کاریابی و استخدام) نمایید.